עבודות תחזוקה – הוט

היום בלילה, בין השעות 00:01 ל-03:00 בבוקר מבצעת חברת HOT עבודות תשתית בקו האינטרנט של הקיבוץ.

עקב כך עלולה להיות בעיה בגלישה בפרק זמן זה.