מן הארכיון

עוד ממתק מהארכיון – חוברת "בניר הילד" שיצאה לקראת יום הילד 1984: