עבודות תשתית – HOT

בבוקר יום שלישי ה-7/2, בין השעות 02:00 ל-06:00, מבצעת חברת HOT עבודות תשתית בקיבוץ וכתוצאה מכך עלולה להיות הפרעה זמנית בשימוש באינטרנט.

תשתית הטלויזיה לא תושפע מהעבודות.

תודה,

שקד