קלפי ונוהל הסתייגויות

חברים שלום,
ע"פ החלטת האסיפה מאמש תעבור ההכרעה בתקציב הקהילה לקלפי הקרובה. לפיכך חברים המעוניינים להסתייג ולהעלות הצעות מוזמנים לדיון שיתקיים בנושא במזכירות, ביום ראשון הקרוב. חברים המבקשים חומר לדיון מתבקשים לפנות למזכירות הטכנית.
הקלפי תידחה כמובן על מנת לאפשר מספיק זמן להגשת ההסתייגויות. על מועדה תבוא הודעה.