מזל טוב באיחור

מזל טוב ענקי לאביב והילרי להולדת ביתם שלי. מזל טוב גם לתלי ולעירית ולכל המשפחה!