מזל טוב!

מזל טוב לפזית וליובל להולדת הבן הבוקר! מזל טוב לכל שבט ראובני והמשפחה המורחבת!