קליטה לחברות

משפחות מורנל (טליה [פיינבלט], ניר והתינוק יואב) וזטורסקי (אמנון, נעמה [גבע], והילדים יונתן ואורי) עולות להצבעה בקלפי על קבלה לחברות ביום שישי- בואו להצביע ולהשפיע.
בברכה, דניאל מדר, בשם מנהלת הקליטה