קלפי

קלפי
חברים שלום, ביום שישי ה-7 לדצמבר, כ"ג בכסלו התשע"ג תיערך קלפי, על הפרק:
א. בחירות להנהלה הכלכלית (יש לבחור חמישה נבחרי ציבור מקרב המועמדים הבאים: רפי נחום, דורון קורדובה, אהרון כדורי, נדב קאליפה, רונן זהר, חביב פיינבלט וחיל ינאי).
ב. אישור תקנון לבעלי צרכים מיוחדים.
ג. אישור תקנון הקלפי המעודכן.
בואו בהמוניכם להצביע ולהשפיע