הודעה בנוגע למרפאה

מחר, יום ראשון, המרפאה תהיה סגורה באופן בלתי מתוכנן.

נימרוד