לתרצה זנגי ולמשפחה

משתתפים בצערך על מות האם, גרדה בן יעקב.

בית ניר אליהו