תשתיות

חברים שלום – החלו עבודות התשתית בשכונה המיועדת. בשלב זה סומנו הבתים והכבישים במתחם – חלקם על דרך הבטחון הצפונית. אנו מבקשים מהחברים לא להסיר את הסימונים ואם אפשר להשתמש בדרך החול במקום.
בהמשך השבוע תחלנה עבודות באיזור פינת החי – לגבי מיגבלות נוספות – תימסרנה הודעות בהמשך.

תודה וסליחה על חוסר הנוחיות הזמנית – זיו רכז התשתיות