אליפות הקיבוץ בשלוש מקלות – הקדמנו ל-18:00!

שלוש מקלות