רשימת ארועים לאפריל

לחברים שלום רב!

להלן רשימת אירועים לחודש אפריל 2013:

3.4, 4.4, 9.4, 10.4, 11.4, 17.4, 18.4, 20.4, 23.4, 24.4, 25.4, 28.4, 29.4, 30.4.

בברכה מקרב לב,

צוות עדן על המים