השכונה החדשה

מרבית חברי הקיבוץ אינם מודעים לנעשה בשכונה החדשה ולכן מובאת תמונה לציון סיום שלב התשתיות חלק ראשון וכניסת קבלן הבנייה לשטח השבוע.
עמיקם רגב

NewS13