דחיית קלפי

לציבור החברים שלום:
הקלפי שנועדה למחר יום ו' , 3/5/2013 נדחת עד למועד חדש וזאת עד לסיום ההסתייגויות באסיפה.
על מועד חדש תבוא הודעה בנפרד.
תודה,
איילת
צוות קלפי