הזמנה

בשורה משמחת. הבית שלנו מגיע בחמישי הקרוב בין 6 וחצי לשבע בבוקר. יגיע בשלשה חלקים עם מנוף ויונח על היסודות. מוזמנים לראות פלא זה.
יובל ופזית ראובני.