רשימת ארועים חודש יוני

לחברים שלום רב!

להלן רשימת אירועים לחודש יוני 2013:

2.6
4.6
5.6
6.6
7.6
9.6
11.6
12.6
13.6
14.6
17.6
18.6
19.6
20.6
21.6
25.6
26.6
27.6
בברכה מקרב לב,
צוות עדן על המים