תרגיל "נקודת מפנה 7"

לידיעתכם המקלטים בקיבוץ פתוחים לצורך התרגיל היום. להזכירכם בשעה 12:30 ובשעה 19:05 תישמע צפירה .