גז

חברים שימו לב
בשל עומס העבודה, יוסי לוי מבקש שבכל בעיה שקשורה בגז ביתי, יש ליצור קשר עם אמישרגז כפר סבא לקבלת שירות 09-7670276.