אסיפה

תתקיים ביום שלישי הקרוב, ה 31.2.8.31- ז' באלול התשע"ג, החל מהשעה 20:30 בחדר האוכל. על סדר היום:

1. הצגת החלופות בנושא פלסטניר.

2. הארכת המועד להצגת התוכנית הרב-שנתית בנושא הפנסיה.

3. דיון בנושא בחירת יו"ר וועדת הביקורת לנוכח תום הקדנציה.

4. קליטה – דיון בערעור משפחה נקלטת בנושא שווי הדיור ואישור העברת המחלוקת למוסד לבוררות.

5. אישור עבודת גישור קהילתית סביב נושא הקליטה עם חברת "תות".