מן התקשורת – טיול חצבים באיזור ניר אליהו

כתבה מ-Ynet – ניתן ללחוץ על התמונה על מנת להגיע לכתבה המלאה

HatzavimYnet