ברכות שנה טובה

לחברים שלום
ראש השנה כבר בפתח וכולנו בהכנות. כבכול שנה נכין שנה טובה לקיבוץ, לחברים לעצמכם ולכל מי שתחפצו. כך נתהדר בלוח המודעות בברכות יפות.
מודים על שיתוף הפעולה, וועדת תרבות וצוות החג
את הברכות ניתן להעביר לליזה למזכירות