הודעה מהנוי

חברים שלום

היום התקנו בשער המערבי ספסל חדש לנוחיות הבאים ויוצאים ולנוחיות השומרים.

כמו כן הוספנו שלושה פחי אשפה מעוצבים באזור הנהלת החשבונות והמזכירות , מגרש החנייה סמוך לח"א.

אנא חברים השליכו הפסולת לפח וכך נשמור על חצר נעימה.

בברכה,

יהודית מדר

ענף הנוי