הודעות

לציבור החברים שלום

1. שבוע הבא מיום ראשון ה- 13/10/13 עד שלישי 15/10/13

המרפאה תהיה סגורה עקב יציאתה של תירצה לחופש.

2. ביום שלישי ה- 15/10/13 מהשעה 08:30 ועד 10:00 תהיה הפסקת חשמל

מבית משפחת מדר נימרוד ולירז עד ביתו של טל רוזנבלום בשל עבודות חשמל באזור.

 יום מעולה, ליזה