משתתפים בצער

ליהודית מדר והמשפחה, משתתפים בצער על מות האב.

בית ניר אליהו.