דחיית אסיפה

חברים שלום, עקב אבל במשפחתו של ברק ניר יו"ר ההנה"כ האסיפה בנושא דו"חות הביקורת על המקרקעין תידחה למועד שיפורסם בהמשך. עימכם הסליחה