אין אסיפה

חברים שלום, האסיפה שתוכננה להיום בוטלה. על מועד וסדר יום מעודכן תבוא הודעה מהמזכירות