דירה מתפנה

חברים שלום, בעקבות מותה של חברתנו חיה ברק ז"ל התפנה בית המגורים.

חברים המעוניינים לעבור לבית זה מוזמנים לפנות למזכירות בבקשה.

ע"פ החלטות הקיבוץ בנושא קיים מדרג זכאות להקצאת הדירה.

בקשות ניתן להגיש בתוך 14 יום מהודעה זו.

בברכה – נימרוד