משתתפים בצער

לחיה אברהמי ולמשפחה, איתכם באבלכם במות האם, דבורה (דורה) קוזאק.

בית ניר אליהו