דחיית הנסיעה לים

בשל היענות נמוכה (ומובנת מאוד)  ובשל המצב אנו דוחים את הנסיעה לים למועד אחר.

בתקווה לימים שקטים ובשורות טובות.

צוות תרבות ניר אליהו