הדבר הגדול הבא – 9/8/2014

02B  (Custom)

  • מה זה?

    טלויזיה שזרק אוהדי ארגנטינה בגמר? או ברזיל בשביעיה?