משחק ההימורים – לקראת חצאי הגמר

WCsemiבהנחה שיהיה לפחות שער אחד בארבעת המשחקים שנותרו בטורניר, התחרות היא בין שגב (הולנד), אייל פיינבלט (גרמניה), רונן (ארגנטינה) וגיא בארי (ברזיל).