תשתיות

מערבית לבית משפ' ניר ,נסל,יפתח צדפי סומנו מגרשים חדשים לבניה ( עבור משפ' קציר וסמדר קולקובסקי ) .

ליד הסימונים הונחו סלעים בכדי לשמור על הסימונים.

חלק מהסימונים בוצעו בדרך המערבית -סעו בזהירות.

בשבועיים הקרובים יחלו עבודות להכשרת המגרשים לבניה .

בברכה
זיו גת