30 שנה לנפילת אסף גביש ז"ל – מצגת לזיכרו

מצגת שהוכנה במלאות 30 שנה לנפילתו של אסף גביש ז"ל