מזל טוב

מזל טוב לשי  ואתגר קאופמן להולדת הבן!

מזל טוב למוישה ולכל המשפחה.