תשתיות

חברים שלום, מחר תימשכנה עבודות התשתית, ותימשך סלילת חניות באספלט גרוס בכביש הפנימי, לאורך הקטע ממשפחת לוי ולכיוון בית העלמין.

עימכם הסליחה על חוסר הנוחיות הזמנית. נימרוד