אתכם באבלכם במות האב

לחיל, תלמה והמשפחה – אתכם באבלכם במות האב, יצחק גניאזדוביץ. השבעה תהיה בבית המשפחה באל פסו, ארה"ב.

בית ניר אליהו