הודעות

1. מי שקטף בטעות את האתרוגים מילדים ירוקים מתבקש להחזיראותם! זה מיועד לגנים ובתי הילדים לסוכות!

תודה

2. לא רק אתרוגים – גם חמישה עציצי רקפת שקישטו את לוח החג מתחת לחדר האוכל. נא להחזירם למקומם. אין לכם בושה???

צוות תרבות

3. בני משק המעוניינים בתיבת דואר עצמאית מתבקשים להודיע על כך לדרורה בדואר 7309