סיכום גשם דצמבר

התחלנו את השנה בעשיריה הפותחת וכולה הוספנו 32 מ"מ בחודש האחרון. בושה!

שימו לב לטבלה שפרסמנו בתחילת דצמבר. עם הגשם של שישי-שבת עדיין חסרים לנו 150 מ"מ עד סוף ינואר רק להגיע לממוצע הרב שנתי. נקווה לטוב.

וחזרה אליך דני.

Geshem12

רפי