גשם

רגע לפני הסערה – חסרים רק 103 מ"מ בפברואר…

Geshem110215