משתתפים בצער

בית ניר אליהו משתתף בצערו של בני ירושלמי על מות אביו.

השבעה בבית בני ירושלמי עד מוצ"ש.