מה שבע?

שר האוצר נכנס למסעדה רומנית ואוכל צ'ורבה, פתאום נכנס שר הפנים, אז שר הפנים שואל אותו "כמה?"

אז שר האוצר אומר לו "שבע!"

אז שר הפנים שואל אותו "מה שבע?"

שר האוצר אומר לו "מה כמה?"

 • הלו בלומשטיין?

  לא, זה בלומפילד,
  סליחה, טעות

 • אני לא אברהם

  אתה אברהם!

 • ותיק בלי תיק

  אז מה היה לנו שם?