מזל טוב

מזל טוב ליניב וקרן לרגל נישואיהם!

מזל טוב לואלרי, יהודה ולכל המשפחה.