סרטים נוספים מיום העצמאות

ריקוד כחל

ריקוד כחל נוסף

ריקוד חברים

קולית – אהבת פועלי בנין

החיילים

תצוגת אופנה