לטל הרץ והמשפחה – משתתפים באבלכם על מות האב

לטל הרץ והמשפחה, אתכם באבלכם על מות האב, טוביה הרץ ז"ל.

השבעה ברחוב עציון 10 בקרית ים.

בית ניר אליהו