יום העצמאות ה- 70

לתצוגה גדולה יותר יש ללחוץ על התמונה.

  • עוזי ונטע

    תודות לצוותי יום הזיכרון ויום העצמאות, לכל מי שטרח והכין והשתתף ויצר יצירה יפה ומשמעותית. תודה מיוחדת לנעורים ולמדריכים המופלאים על מפקד האש.

    לאיתנות הקיבוץ ולתפארת מדינת ישראל.