הזמנה לארועי חג המשק ה-68

כדי לראות בתצוגה גדולה יותר יש ללחוץ על התמונה