מזל טוב

מזל טוב לדור ויפעת להולדת הבת!

מזל טוב לכל המשפחה.