מזל טוב

מזל טוב ליגאל ולמורן להולדת הבן!

מזל טוב לכל המשפחה.