משה איננו

  • משתמש אנונימי (לא מזוהה)

    משתתפים בצער מעומק הלב ברוך והדסה ראובני

  • אודי מלכא

    למשפחת משה, משתתף בצער גדול לפרידה ממשה. היינו חברים קרובים בתקופת בית הספר ועד הבגרות. יהיה זכרונו ברוך. אודי מלכא . udimalka@hotmail.com